ใบเลื่อยสายพานสำหรับงานเหล็ก

เราเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญ ในด้านใบเลื่อยสายพานงานตัดเหล็กทุกชนิด เพลากลม เพลาเหลี่ยม

เหล็กรูปพรรณ และเหล็กเกรดพิเศษ ร่องฟันเราออกแบบให้ดีเยี่ยมสำหรับการตัดเหล็กโดยเฉพาะเป็น

ลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้ได้ชิ้นงานจำนวนมาก ทำให้ชิ้นงานที่ตัดออกมาเรียบและแม่นยำ

องค์ประกอบที่ช่วยยืดอายุใบเลื่อยสายพาน

1. แปรงปัดเศษ ต้องให้อยู่ในสภาพใช้งาน

2. ระบบหล่อลื่น อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม น้ำ20ส่วน ต่อ น้ำยาหล่อลื่น 1ส่วน

3. ชุดประคองใบเลื่อย ต้องหมั่นตรวจสอบ แบริ่งชุดประคอง ถ้าแบริ่งหลวมหรือคลอนให้รีบเปลี่ยนทันที

High speed steel of “M 42”

M42