ใบเลื่อยสายพานแนวตั้งสำหรับขนาดเล็ก

ใบเลื่อยสายพาน 
12.7x0.9x30เมตร

ใบเลื่อยสายพาน 
12.7x0.64x30เมตร

ใบเลื่อยสายพาน 
 9.5x0.90x30เมตร

ใบเลื่อยสายพาน 
 9.5x0.64x30เมตร

ใบเลื่อยสายพาน 
 6.4x0.90x30เมตร

ใบเลื่อยสายพาน 
 6.4x0.64x30เมตร