การเปลี่ยนใบเลื่อยสายพาน

Bandsaw_Machine_UE-330Ac-

 

ข้อควรปฏิบัติในการเปลี่ยนใบเลื่อยสายพาน( Working Instruction)

  1. ตรวจสอบขนาด, ความยาว, ฟันของใบเลื่อยสายพาน ว่าถูกต้องตามขนาดของชิ้นงานที่จะตัดดูตามรูปที่แนบ
  2. ตรวจสอบความตึงของใบเลื่อยสายพาน ขันให้ตึงมือมากที่สุด(ห้ามใช้ประแจหรือคีมขัน)
  3. ตรวจสอบน้ำหล่อเย็น มาตราส่วน น้ำ20ส่วน:น้ำหล่อเย็น1ส่วน โดยประมาณ
  4. ตรวจสอบแปรงปัด ให้ปลายของแปรงปัดสัมผัสแค่โคนฟันเลื่อยเท่านั้น
  5. ทุกครั้งที่เปลี่ยนใบเลื่อยสายพาน เมื่อตัดงานชิ้นแรก จะต้องทำการ ลดความเร็วรอบ (Speed) และแรงกด (Feed)ลงครั้งนึงเพื่อทำการเบิร์นฟันเลื่อย

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนใบเลื่อยสายพาน

  1. ห้ามถอดพลาสติกฟันเลื่อย ก่อนใส่ใบเลื่อยสายพาน
  2. เก็บไว้ในที่แห้ง

โทรปรึกษาหรือสั่งที่ 081-234-9438 (ปรีชา)