บริการหลังการขาย After Sale & Service

ปัญหาที่จาก ลูกค้าส่วนใหญ่ คือ ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเครื่องเลื่อยสายพานและใบเลื่อย

สายพาน เพราะเครื่องเลื่อยสายพานและใบเลื่อยสายพานเป็นแค่ตัวสนับสนุนการผลิต

จึงไม่มองข้ามการบำรุงรักษาที่ต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้เรา Parts Trading Supply & Service ได้มา

แก้ไขจุดที่ลูกค้ามองข้ามไป เรามี team งานบริการหลังการขายให้กับบริษัทลูกค้าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีปัญหาเหล่านี้